Terug

 

De Groningse bouwer Geveke mag het omstreden

 plan voor ongeveer 100

relatief goedkope woningen in Blauwestad toch

ontwikkelen.

 Gemeenten in Oost-Groningen en de provincie

 hebben dat met elkaar afgesproken

In het provinciebestuur was verdeeldheid over de

 plannen van Geveke

voor de goedkopere woningbouw (tussen 145.000 en

185.000 euro).

 Gemeenten in Oost-Groningen zijn bang voor een

kaalslag in de

regio en vrezen voor hun eigen woningbouwplannen.

 

Miljoen extra voor Blauwe loper

De provincie komt die gemeenten tegemoet.

 Zo gaat het sloopfonds

 omhoog met 1 miljoen euro en ook voor de

fietsverbinding tussen

Winschoten en Blauwestad stelt de provincie

 1 miljoen euro extra beschikbaar.

 De zogeheten Blauwe Loper, waarvoor al

5 miljoen euro

 was gereserveerd, wordt duurzamer.

Harry Leggedoor, directeur van Geveke Bouw

blij met de

politieke deal omtrent het Havenkwartier aan het

 Oldambtmeer.

 “Dit is erg belangrijk. Hoewel er al ruim 200

 woningen staan,

 geeft dit Blauwestad een hart.”

 

Straatje met leuke woningen

 In april begint Geveke met de bouw van de eerste

 woningen.

 “En in januari starten we met de infrastructuur en de

 nutsvoorzieningen.”

 Leggedoor hoopt ook nog de handen op elkaar te

 krijgen

 voor nog eens 50 woningen.

“Je moet Blauwestad niet in postzegeltjes willen

knippen.

 Als je een stadje wilt bouwen, moet je kritieke massa

 hebben.

 Anders blijft het een straatje met leuke woningen.”

 

Meer kavels verkocht

Blauwestad lijkt al met al de weg omhoog gevonden

 te hebben.

 Afgelopen jaar werden er meer kavels verkocht

dan verwacht.

 Het ‘succes’ is volgens bouwers en ontwikkelaars

 te danken aan de ‘nieuwe’ randvoorwaarden.

 

Goedkoper mag nu ook

De nieuwe ondergrens is 320.000 euro. Voor de

 bouw van 150 goedkopere woningen

150 goedkopere woningen (Gevekeplan),

was al een voorziening getroffen,

 vult Staghouwer aan. Van een verdeeld

 provinciebestuur is volgens hem

 nooit sprake geweest. Wel erkent hij dat de

deal nodig was

 om de handen voor het Gevekeplan op elkaar

 te krijgen

 

Of de zorgen bij de krimpgemeenten in

 Oost-Groningen

 nu helemaal zijn weggenomen, is onduidelijk.

 Staghouwer is niet bang dat Blauwestad de

krimp in Oost-Groningse

gemeenten bespoedigt. “Twee derde van de ruim

dertig kavels die

 in het afgelopen jaar verkocht zijn, gingen naar

 mensen

 van buiten de regio, blijkt uit de laatste cijfers.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stealth Lite - gratis teller voor uw website